Mākslīgā intelekta laboratorijas organizētie pasākumi

Konferences

 1. LU 77. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2019. gada 21. februārī
 2. LU 76. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2018. gada 1. martā
 3. LU 75. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2017. gada 16. februārī
 4. 7. starptautiskā konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective", Rīgā, 2016. gada 6.-7. oktobrī
 5. LU 74. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2016. gada 18. februārī
 6. LU 73. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2015. gada 12. februārī
 7. LU 72. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2014. gada 19. februārī
 8. 18th Nordic Conference on Computational Linguistics (NODALIDA), Rīgā, 2011. gada 12.-13. maijā
 9. 4. starptautiskā konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective", Rīgā, 2010. gada 7.-8. oktobrī
 10. LU 66. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2008. gada 6. februārī
 11. 1. Baltijas konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective", Rīgā, 2004. gada 21.-22. aprīlī

Semināri

 1. Seminārs "Valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm", Rīgā, 2018. gada 1. februārī
 2. Praktiskais seminārs par "Līdzsvaroto mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu", Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī
 3. Informatīvais seminārs "CLARIN un Nacionālais korpuss", Rīgā, 2008. gada 3. novembrī
 4. Language & Technology in Europe 2000, Rīga, 1994. gada 10.-11. novembris

Vasaras skolas un lekciju kursi

 1. 5. "Grammatical Framework" vasaras skola, Rīgā, 2017. gada 14.-25. augustā
 2. Ziemeļvalstu valodu pēcdiploma skola, lekciju kurss "Korpusa marķēšana: teikums un diskurss" ("Corpus Annotation: Sentence and Discourse), Eva Hajičova (Eva Hajičová), Rīgā, 2009. gada 16.-20. martā
 3. Ziemeļvalstu valodu tehnoloģiju pēcdiploma skola, lekciju kurss “Leksikogrāfija, lexikoloģija un korpusa analīze” ("Lexicography, lexicology, and corpus analysis"), Patriks Henkss (Patrick Hanks), Rīgā, 2007. gada 26.-30. novembrī

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv