Mākslīgā intelekta laboratorijas organizētie pasākumi

Konferences

 1. Piektā starptautiskā konference "Digital Humanities in the Nordic Countries" (DHN), Rīgā, 2020. gada 17.-20. martā
 2. LU 78. zinātniskās konferences sekcija "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā", Rīgā, 2020. gada 5. martā
 3. LU 77. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2019. gada 21. februārī
 4. LU 76. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2018. gada 1. martā
 5. LU 75. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2017. gada 16. februārī
 6. Septītā starptautiskā konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective" (Baltic HLT), Rīgā, 2016. gada 6.-7. oktobrī
 7. LU 74. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2016. gada 18. februārī
 8. LU 73. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2015. gada 12. februārī
 9. LU 72. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2014. gada 19. februārī
 10. Astoņpadsmitā Ziemeļvalstu konference "Nordic Conference on Computational Linguistics" (NODALIDA), Rīgā, 2011. gada 12.-13. maijā
 11. Ceturtā starptautiskā konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective" (Baltic HLT), Rīgā, 2010. gada 7.-8. oktobrī
 12. LU 66. zinātniskās konferences Datorlingvistikas sekcija, Rīgā, 2008. gada 6. februārī
 13. Pirmā Baltijas konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective" (Baltic HLT), Rīgā, 2004. gada 21.-22. aprīlī
 14. "Language & Technology in Europe 2000", Rīga, 1994. gada 10.-11. novembris

Semināri

 1. CLARIN nacionālo koordinatoru sanāksme (NCF), Rīgā, 2019. gada 18.-19. jūnijā
 2. Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss, Rīgā, 2019. gada 9. maijā
 3. Valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm, Rīgā, 2018. gada 1. februārī
 4. Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, Rīgā, 2018. gada 27. aprīlī
 5. CLARIN un Nacionālais korpuss, Rīgā, 2008. gada 3. novembrī

Vasaras skolas un lekciju kursi

 1. Piektā starptautiskā vasaras skola "Grammatical Framework", Rīgā, 2017. gada 14.-25. augustā
 2. Ziemeļvalstu doktorantūras skola valodu tehnoloģijās, lekciju kurss "Corpus Annotation: Sentence and Discourse", Eva Hajičová, Rīgā, 2009. gada 16.-20. martā
 3. Ziemeļvalstu doktorantūras skola valodu tehnoloģijās, lekciju kurss "Lexicography, lexicology, and corpus analysis", Patrick Hanks, Rīgā, 2007. gada 26.-30. novembrī

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv