V. Madars

Journal Articles


I. Skadina, V. Madars, L. Pretkalnina
Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, resursi un pirmie rezultāti
Baltistica (Development of English-Latvian statistical machine translation system: methods, resources and first results), 8, 2012
PDF, DOI, BibTeX